english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

با توجه به همکاری نزدیک مرکز و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید و بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران در زیر عملکرد چند ساله این حوزه ها آورده شده است.

گزارش عملکرد سال 1390

گزارش عملکرد سال 1391

گزارش عملکرد سال 1392

گزارش عملکرد سال 1393

گزارش عملکرد سال 1394

گزارش عملکرد سال 1395

گزارش عملکرد سال 1396

گزارش عملکرد سال 1397


فایل معرفی کامل پایگاه را از این قسمت میتوانید دانلود کنید:

فایل معرفی کامل پایگاه
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه