english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

لطفا برای مشاهده فیلم ها از مرورگرهای Mozilla Firefox یا Internet Explorer یا Google Chrome استفاده نمایید.در صورت دانلود فیلم ها، از همین مرورگرها در سیستم خود برای مشاهده فیلم ها استفاده نمایید.


  مراسم افتتاح ساختمان های جدید پایگاه -دیماه 1391
افتتاح ساختمان های جدید پایگاه  مراسم افتتاحیه پایگاه دور جدید فعالیتهای پایگاه-اردیبهشت 1392
( مراسم افتتاحیه پایگاه  کارگاه بار بیماری آنفولانزا -مهرماه 1392
(کارگاه بار بیماری آنفولانزا -مهرماه 1392  کارگاه اپیدمیولوژی میدانی طاعون-مرداد ماه 1392
(کارگاه اپیدمیولوژی میدانی طاعونبازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از پایگاه-شهریور 1394

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از پایگاه
کارگاه بین المللی تولارمی-آذرماه 1394

کارگاه بین المللی تولارمی-آذرماه 1394
بازدید کاردار علمی سفارت فرانسه - بهمن ماه 1394

بازدید کاردار علمی سفارت فرانسه - بهمن ماه 1394
نشست علمی با حضور 4 نفر از متخصصان موزه تاریخ طبیعی فرانسه، اردیبهشت 1395

نشست علمی با حضور 4 نفر از متخصصان موزه تاریخ طبیعی فرانسه، ادریبهشت 1395
بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت از پایگاه، اردیبهشت ماه 1395

بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت از پایگاه، اردیبهشت ماه 1395
بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پایگاه، شهریورماه 1395

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پایگاه، شهریورماه 1395
کارگاه ملی اصول بازرسی بهداشتی کشتی ها، مهرماه 1395

کارگاه ملی اصول بازرسی بهداشتی کشتی ها، مهرماه 1395
نشست علمی انستیتو پاستورهای مراکش، تونس، ایران و فرانسه، آبان ماه 95

نشست علمی انستیتو پاستورهای مراکش، تونس، ایران و فرانسه، آبان ماه 95
کارگاه اپیدمیولوژی میدانی و مقاله نویسی، آذرماه 1395

کارگاه اپیدمیولوژی میدانی و مقاله نویسی، آذرماه 1395
نشست یک روزه رصد بیماری بروسلوز (تب مالت) ، اسفندماه 1395

نشست یک روزه رصد بیماری بروسلوز (تب مالت) ، اسفندماه 1395
جلسه هیئت امنای انیستیتو پاستور ایران در پایگاه- مردادماه 1396

جلسه هیئت امنای انیستیتو پاستور ایران در پایگاه- مردادماه 1396
کارگاه بین المللی اپیدمیولوژی میدانی، شهریورماه 1396

کارگاه بین المللی اپیدمیولوژی میدانی، شهریورماه 1396
کارگاه اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید، مهرماه 1396

کارگاه اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید، مهرماه 1396
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه