english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

سازمان شکاربانی و نظارت برصید

آقای محمد حنیفی کارمند موقت آقای Ley (یکی از متخصصین دانشگاه شیکاگو)بمنظور گرفتن انواع موش و بعضی جانوران کوچک دیگر که از لحاظ مطالعات علمی دانشگاه مزبور ضرورت دارد عازم مسافرت به استان کرمان میباشد.

چون نامبرده در مدت چهار الی هشت روز مسافرت احتیاج دارد که در اطراف کرمان برای منظور فوق از یک دستگاه لندکروز آن اداره استفاده نماید لذا دستور فرمایید حدالمقدور برنامه ماموریتهای مامورین و خودرو مربوطه را در ظرف این مدت طوری تنظیم نمایند که با کار آقای حنیفی مطابقت داشته و ضمنا لطمه ای هم بوظایف و ماموریتهای محوله وارد ننموده و تا اندازه ای که مقدور باشد تسهیلات لازم فراهم گردد .ضمنا مشارالیه از لحاظ سایر هزینه ها ( از قبیل پذیرایی و غیره ) کوچکترین تحمیلی ببودجه سازمان نخواهد داشت.ه/

رئیس سازمان شکاربانی و نظارت برصید اسکندر فیروز

اسکندر فیروز

گیرنده: آقای محمد حنیفی جهت اطلاع و مراجعه به آقای غلامرضا ژند رئیس اداره شکاربانی و نظارت برصید کرمان
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه