english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


متوفیان راه کنترل طاعون

دو تن از کارمندان بخش اپیدمیولوژی و پایگاه اکنلو به نام های آقای عباس آذرنیا (ببرزاده) و میرعظیم قاسمی در ماموریت های صحرایی بخش در اثر واژگونی خودرو فوت نمودند.

جیپ صحرایی مرحوم آذرنیا در سال 1342 و در حال بازگشت از اکنلو واژگون شد و ایشان که راننده بود درجا جان سپرد و چهارتن از سرنشینان دیگر آن به شدت زخمی شدند.

شکل زیر- خبر فوت مرحوم عباس آذرنیا در روزنامه کیهان، 1342

مرحوم میرعظیم قاسمی نیز که با مدرک تحصیلی کمک تکنسین آزمایشگاه در فعالیت های مختلف تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران فعالیت داشت در مرداد 1364 پس از انجام ماموریت در تیم تحقیقاتی پایگاه و بخش اپیدمیولوژی در آذربایجان شرقی در پی حادثه واژگونی خودرو در راه انجام وظیفه به شهادت رسید.

آقای محسن حسن زاده نیز در اثر ابتلا به طاعون در آزمایشگاه درگذشت.

در عین حال بعضی همکاران نظیر اسدالله برندک، محمد خیرالله زاده و میرعظیم قاسمی نیز در این ماموریت ها به طاعون مبتلا شدند ولی درمان شدند.

شکل زیر- اسدالله برندک، که در سال 1347 طی مطالعات طاعون به بیماری مبتلا شد و معالجه گردید.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه