english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


محمد مهدی گویا

دکتر محمد مهدی گویا، پزشک و متخصص عفونی و رییس مرکز بیماریهای واگیر کشور می باشد که با حمایت های بی دریغ معنوی و مادی خود سهم بسیار مهمی در احیاء مجدد پایگاه ایفا نمود.ایشان اعتقاد دارند که پایگاه به عنوان مرکزی مهم و لجستیکی باید همیشه مورد توجه سیستم بهداشتی کشور باشد.

علیرضا بیگلری

دکتر بیگلری، پزشک و متخصص ژنتیک، می باشند که از سال 1396 ریاست انستیتو پاستور ایران را به عهده دارند. دکتر بیگلری از زمان ریاست بر انستیتو پاستور ایران یکی از حامیان فعالیت های پایگاه بوده و بر توسعه فعالیت های ملی و بین المللی این مرکز تاکید دارند.

مصطفی قانعی

دکتر مصطفی قانعی، متولد سال 1341 و فوق تخصص بیماری های ریه است. ایشان از سال 1390 تا 1396 رییس انستیتو پاستور ایران بوده اند و در زمان ریاست خود در رشد و بالندگی پایگاه مساعدت بسیار نمودند. دکتر قانعی، پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران را مهم هم از بعد ملی و هم بین المللی می دانست و حامی توسعه فعالیت های علمی، تحقیقاتی و تشخیصی آن بود.

محمود سروش نجف آبادی

دکتر محمود سروش نجف آبادی، پزشک و متخصص اطفال و رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر می باشد. ایشان با حمایت و پشتکار خود نقش مهمی در احیای دور جدید فعالیت های پایگاه داشت.

سایرین

آقایان دکتر علی اکبر سیاری، دکتر احسان مصطفوی، دکتر کیهان آزامنش، دکتر سعید بوذری، دکتر محمدرضا سیاوشی، دکتر بهزاد اسفندیاری و دکتر علی رستگار نیز در هدایت و پی گیری جهت احیای پایگاه نقش ایفا نمودند.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه