english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

طغیان سل در سوریه!

یک منبع پزشکی از شهرستان حما در سوریه خبر از افزایش تعداد موارد سل و مرگ در حما و مناطق شمالی سوریه داده است. دکتر کمال التقی، متخصص داخلی، تایید کرده است که مرگ و میر ناشی از سل به دلیل افزایش مقاومت به درمان به خصوص در کودکان و افراد مسن می باشد.

دکتر طلال آقا، یک دکتر طب داخلی از حلب نیز بیان کرده است که یک وضعیت مشابه در حلب، در شهرک آوارگان و محیط های فقیر روی داده است." او توضیح داده است که "ما هر روز موارد جدیدی از این بیماری را تشخیص می دهیم». وی افزوده است که"90 درصد از موارد در پناهگاه های شلوغ و یا محل های متراکم جمعیتی دیده می شود".

دکتر آل آقا اشاره دارد که "سل تقریبا در سوریه کنترل شده بود، اما بعد از جنگ با توجه به شرایط سلامت پایین میلیون ها سوری، شروع به گسترش نمود." وی افزود: «ده ها بیمار موفق به پاسخ به درمان نمی شوند، که به معنی حضور مقاومت به داروهای ضد سل و در درجه اول ریفامپین می باشد." آل آقا تاکید کرد که "ما به فوریت نیاز به انجام یک مطالعه در این بیماران را برای مشخص کردن درمان مناسب احساس می کنیم والا فاجعه ای انسانی در پیش است."

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/5/30/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه