english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

حکم ریاست آزمایشگاه مرجع طاعون،تولارمی و تب کیو برای آقای دکتر هاشمی

آقای دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی،باکتری شناس و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران در دیماه سال 1393 بنا بر تایید رئیس پایگاه و معاونت خدمات تخصصی ، با حکم رئیس انستیتو پاستور ایران به عنوان رئیس آزمایشگاه کشوری طاعون،تولارمی و تب کیو منسوب گردید.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه