english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

تعاملات علمی با کشور عراق

در دیدار فرستاده وزارت بهداشت عراق با رییس پایگاه، راه های انجام تحقیقات مشترک، برنامه های آموزشی برای طرف های عراقی و همکاری برای تشخیص بیماران مشکوک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه