english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست منطقه ای کنترل بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو

نشست منطقه ای کنترل بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو با حضور معاونین بهداشتی، مدیران بیماری ها، کارشناسان زئونوز و متخصصین عفونی دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، ایلام، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کرمانشاه در تاریخ 18 اسفندماه 1394 در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر طیب قدیمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ضمن خوش آمد گویی به حضار لزوم توجه خاص به بیماری های نوپدید و بازپدید و از جمله سه بیماری طاعون، تولارمی و تب کیو را متذکر شد. ایشان بیماری های طاعون و تولارمی را بومی استان کردستان دانسته و لزوم توجه به این بیماری ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور را متذکر شد.

در ادامه آقای دکتر احسان مصطفوی، رییس بخش اپیدمیولوژی و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، گزارشی جامع از برنامه های گذشته، حال و آینده پایگاه ارائه داد. ایشان ضمن بیان توانمندی های فعلی پایگاه در حوزه های آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی، توسعه تعاملات این مرکز با دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور را خواستار شد.

آقای دکتر محمود سروش نجف آبادی، رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر، اهمیت توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید را از دیدگاه مقررات بهداشتی بین المللی متذکر شد. ایشان پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید را مهم از نگاه مقررات بهداشتی بین المللی برای پاسخگویی به بیماری های نوپدید و بازپدید و بالاخص طاعون، تولارمی و تب کیو دانست.

آقای دکتر محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر، و آقای دکتر فرشید رضایی، کارشناس این مرکز، دیگر سخنرانان این نشست بودند که سیمای بالینی و راه های انتقال و درمان این سه بیماری را تشریح نمودند.

در این نشست آقای دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی، عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران و رییس آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو در دو سخنرانی جداگانه به تشریح نتایج مطالعات پایگاه و همچنین روش های نمونه گیری و انتقال نمونه برای این سه بیماری پرداخت.

در ادامه آقای دکتر بهزاد محسن پور، مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، لزوم توجه و تعامل بیشتر متخصصین عفونی با پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید را جهت تشخیص به هنگام و درست بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو متذکر شد.

عکس های این نشست را در این لینک در قسمت عکس های سال 94 می توانید مشاهده فرمایید.

لینک
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه