english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


شرکت در کنگره بین المللی تولارمی در کرواسی

تیم دو نفره پایگاه متشکل از آقایان دکتر احسان مصطفوی و دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی به منظور ارائه مقاله علمي در هشتمين كنگره بين المللي تولارمي که از 28 سپتامبر تا 1 اكتبر در كشور كرواسي برگزار شد شرکت نمودند.


در طي كنگره مقالات بسياري از كشورهاي اروپايي، آسیایی و آمريكايي ارائه شد كه حاكي از تلاش و تحقيقات بسيار بر روي بيماري تولارمي و عامل ايجاد كننده آن در حال حاضر در جوامع علمي دنيا بود. بعد از ارائه دو مقاله از ایران با عناوین

Seroprevalence of Tularemia among rodents in western Iran و Molecular evidences of Francisella tularensis in Rodents in Iran

بحث هاي پيرامون اهميت بيماري تولارمي در ايران و تحقيق بر روي منابع و مخازن احتمالي آلوده كننده، اين نتيجه حاصل شد كه بايد تحقيقات بيشتري را در زمينه مطالعه آب، كنه، پشه و مخازن احتمالی بیماری در ایران انجام داد.

بر اين اساس تلاش شد تا راه هاي گسترش همكاري با محققين دیگر و به طور خاص محققان سوئدي و فرانسوي فراهم شود.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه