english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


بازدید رییس دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید

خانم دکتر جیهان تویلا، رییس دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران طی بازدیدی که در تاریخ 19 شهریورماه 1394 از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید به عمل آورد، از نزدیک در جریان توانمندی های این پایگاه قرار گرفت. در این دیدار که آقای دکتر ابوالحسن ندیم، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و از پیشکسوتان بهداشت کشور، آقای دکتر محمود سروش، رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و آقای دکتر وحید بنی اسدی، مدیر روابط بین الملل انستیتو پاستور ایران حضور داشتند، آقای دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه به تشریح فعالیت های گذشته، حال و آینده پایگاه در ابعاد ملی و بین المللی پرداخت و آقای دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی، رییس آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو، توانمندی های آزمایشگاهی پایگاه را تشریح نمود.


دکتر تویلا، توانمندی های پایگاه را بسیار قابل تحسین ارزیابی کرد و قول مساعد را برای همکاری های نزدیک تر دفتر سازمان بهداشت جهانی با این مرکز داد.

ازم به ذکر است که پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و باپدید، کاندیدای کسب مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی می باشد.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه