english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


سخنرانی دکتر مصطفوی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ خبر:3 تیر ماه 1394

آقای دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه، در تاریخ 3 تیرماه 1394 بنا به دعوت مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع دانشجویان این دانشکده حضور یافتند و در مورد فعالیت های پایگاه در حوزه پایش بیماری های نوپدید و بازپدید و به طور خاص مطالعات طاعون سخنرانی نمودند. در این مراسم فیلم مستند اپیدمی طاعون به نمایش گذاشته شد.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه