english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


برگزاری کارگاه کشوری اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید در خردادماه 1392"

کارگاه کشوری اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید طی روزهای 5 تا 9 خردادماه 1392 در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپد ید و بازپدید با حضور مدیران مرکز مديريت بیماری ها و مدیر بیماری ها و کارشناسان مسوول زئونوز ده استان غربی و مرزی کشور و دانشجویانی از سرتاسر کشور و بکمک مدرسانی از انستیتو پاستور ایران، انستیتو پاستور ماداگاسکار، گروه پژوهشی جونده شناسی دانشگاه مشهد، مرکز مدیریت بیماری ها، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گرديد.

نمونه گیری جهت پایش بیماری های نوپدید و بازپدید مناطق مختلف استان های شمالی کشور توسط تیم تحقیقاتی بخش اپیدمیولوژی از نیمه تیرماه 1392 آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. مطالعات آزمایشگاهی نمونه های گرفته شده در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید (اکنلو) انجام می شود.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه