english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نمونه گیری میدانی در استان قزوین:

یک تیم 4 نفره از پایگاه به مدت 10 روز به مطالعه و نمونه گیری از جوندگان و اکتوپارازیت های آن ها در استان قزوین پرداختند. نمونه های گرفته شده جهت مطالعات تکمیلی به پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید منتقل شد.

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه