english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه مدیریت طغیان بیماری های واگیر:

کارگاه یک روزه مدیریت طغیان بیماری های واگیر در ایران در تاریخ دوشنبه 29 مهرماه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزاری شد.

مدرسان این دوره آقای دکتر احسان مصطفوی و خانم دکتر سنا عیب پوش بودند.

هدف این دوره آشنایی با راهنمای مرحله به مرحله جهت مدیریت طغیان بیماری‌ها، آمادگی های قبل و حین طغیان و کاربرد اپیدمیولوژی مولکولی در مدیریت طغیان بیماری‌ها بود.

شرکت کنندگان در این دوره، 25 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی سراسر کشور بودند. این کارگاه از کارگاه های جانبی نهمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران بود.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه