english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید کارشناسان استانداری همدان از پایگاه

کارشناسان مدیریت بحران استانداری همدان ضمن بازدیدی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید از نزدیک در جریان توانمندی های این مرکز قرار گرفتند.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه