english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست یک روزه " نگاهی به تاریخچه طاعون انسانی در ایران" به طور مشترک توسط انستیتو پاستور ایران و دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران (فرهنگستان علوم پزشکی ایران) در تاریخ 6 مهرماه 1398 در پایگاه و مرکز تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، واقع در روستای اکنلو شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

در این جلسه که آقایان دکتر احمد فیاض و دکتر حسین ملک افضلی، اعضای هیات امنای انستیتو پاستور ایران و دکتر فرید قاسملو، سرپرست دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران و 25 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه تاریخ پزشکی و طاعون از اقصی نقاط کشور و دکتر بوریس اشمید محقق تاریخ شناس طاعون از دانشگاه اسلو (نروژ) حضور داشتند به بررسی تاریخ نگاری طاعون در ایران و دوره اسلامی پرداخته شد، موضوعاتی نظیر نقش مطالعات باستان شناسی در افزایش شناخت ما از گذشته عوامل بیماری زا، تکامل باکتری عامل طاعون در طول هزاره ها مورد بحث قرار گرفت و مطالعات پیشین مرتبط با طاعون در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگان بر لزوم استمرار فعالیت ها جهت تدوین صحیح تاریخ نگاری طاعون در ایران تاکید کردند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه