english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعقاد تفاهم نامه با دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران

به منظوراستفاده از تجربه و دستاوردهای علمی دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران و انستیتو پاستور ایران و به منظور برهم افزایی امکان تولید داده های علمی، تفاهم نامه ای بین این دو نهاد به منظور اجرای پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز طرفین، ایجاد و تبادل انواع بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز یا علاقه طرفین، ایجاد امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های هر دو طرف برای محققان دو نهاد، ایجاد کمیته مشترک برای نظارت و ایده پردازی فعالیت های دو جانبه، برگزاری همایشهای علمی- تحقیقاتی مشترک، استفاده متقابل از کتابخانه ها، و اسناد علمی مکتوب طبق مقررات و ضوابط و همکاری برای انتشار کتاب، مجله و هر نوع سند علمی امضا گردید.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه