english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه ارزیابی خطر بیماریهای واگیر در بلایا

کارگاه سه روزه ارزیابی خطر بیماریهای واگیر با تاکید بر بیماریهای گوارشی در بلایا با حمایت و حضور کارشناسانی از سازمان جهانی بهداشت توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر و مراکز مرتبط در وزرات بهداشت برای کارشناسان بیماری های واگیر و بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در انستیتو پاستور ایران برگزار شد.

در این نشست، دکتر احسان مصطفوی، به تشریح گایدلاین های کشوری مدیریت طغیان بیماری های واگیر و نقش دستگاه های مختلف در این رابطه پرداخت.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه