english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از پایگاه

20 نفر از دانشجویان و اعضای هیات علمی دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن بازدید علمی که در تاریخ های 22 و 23 خردادماه از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انجام دادند، در جریان فعالیت های اپیدمیولوژی میدانی و تجارب موفق این مرکز تحقیقاتی قرار گرفتند. در این اردوی علمی، راه های تعامل و همکاری بیشتر با این مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

افراد حاضر در عکس: دکتر سعید هاشمی نظری، دکتر کورش اعتماد، دکتر احسان مصطفوی، حسین رفیع منش، هرمز مظفر سعادتی، محمود حاجی پور، سعید فلاح، محمد آقاعلی، سهراب ایرانپور، علیرضا زمستانی، ندا ایزدی، فاطمه هداوند، الهام بزمی، سارا عظیمی، فاطمه کوهی، حدیث براتی، یوسف خانی، سجاد رحیمی

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه