english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اردوی علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در پایگاه اکنلو

دانشجویان رشته های مختلف دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ 19 و 20 خردادماه در برنامه اردوی علمی ای که در محل پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد شرکت کردند. در این برنامه، شرکت کنندگان ضمن بازدید از قسمت های مختلف پایگاه، با مراحل مختلف صید جوندگان و اکتوپارازیت های آن ها آشنا شدند.

عکس های مرتبط



















































من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه