english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

شرکت رییس پایگاه در نشست مشورتی سازمان جهانی بهداشت در ژنو

دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید در تاریخ های 14 تا 16 آذرماه 1396 در نشست مشورتی ای که جهت همگرایی جهانی و بررسی چالش ها برای پاسخ به اپیدمی بیماری های واگیربه دعوت سازمان جهانی بهداشت در ژنو سوئیس برگزار شد شرکت نمود.

در این نشست،چالش های شبکه جهانی هشدار و پاسخ طغیان بیماری ها (GOARN) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دکتر TedrosAdhanom Ghebreyesus رییس سازمان جهانی بهداشت یکی از سخنرانان این برنامه بود که ضمن برشمردن مثال هایی از اپیدمی های اخیر در اقصی نقاط دنیا نظیر وبا، دیفتری و سرخک، همکاری های جهانی برای تشخیص سریع و کنترل به موقع بیماری های واگیر را خواستار شد و در این راستا، GOARN را یک الگوی موفق برای این مهم برشمرد.

عکس های مرتبط


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه