english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید تعدادی از بهورزان روستاهای شهرستان کبودرآهنگ از پایگاه

تعدادی از بهورزان در حال آموزش خانه بهورزی روستاهای شهرستان کبودرآهنگ طی یک بازدید یک روزه در آذرماه از قسمت های مختلف پایگاه بازدید کردند و در جریان بیماری های مورد مطالعه در این پایگاه قرار گرفتند.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه