english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

سخنرانی در کنگره بین المللی بروسلوز

دکتر احسان مصطفوی، رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، به عنوان سخنران مدعو در پانل مراقبت بیماری بروسلوز در ایران و جهان که در دومین روز برگزاری کنگره بین المللی بروسلوز در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد به تشریح نظام مراقبت بروسلوز در جمعیت های انسانی و دامی در دنیا پرداخت.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه