english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

دوره آشنایی با بیماری های زئونوز نوپدید و بازپدید

دوره چهار روزه آشنایی با بیماری های نوپدید و بازپدید با حضور شرکت کنندگانی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسان معاونت بهداشتی و ایستگاه تحقیقات سلامت اصفهان از تاریخ 12 تا 15 مهرماه در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید واقع در روستای اکنلو شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

در این دوره آموزشی که کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پوشش داده شد، شرکت کنندگان پس از آشنایی با کلیات بیماری های نوپدید و بازپدید به طور عملی با نمونه گیری از جوندگان و گوشتخواران آشنا شده، به بررسی آلودگی انگلی اهالی پرداختند، بازدیدی از یک خانه بهداشت داشتند و ضمن بازدید از یک کشتارگاه به نمونه گیری از امعاء و احشای دام ها پرداختند.

در این دوره، زمینه های همکاری مشترک با گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ایستگاه تحقیقات سلامت اصفهان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه