english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انجام مطالعات میدانی در استان گلستان

تیم مطالعات میدانی پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران در خردادماه عازم استان گلستان شدند. در این ماموریت که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد، نمونه گیری از جوندگان و اکتوپارازیت دام های اهلی 14 شهرستان این استان انجام شد تا به بررسی بیماری های نوپدید و بازپدید این استان پرداخته شود.

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه