english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست یک روزه ارتقای رصد بروسلوز در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید

پروژه ارتقای رصد بروسلوز، طرحی ملی است که با هدف بهبود سیستم مراقبت، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری تب مالت به اجرا گذاشته شده است و قرار است با بهبود سیستم موجود، به عنوان الگویی برای بیماری های عفونی مشابه زئونوز در کشور دنبال شود. در فاز اول، این طرح در شهرستان بیجار در استان کردستان آغاز شده است.

در این راستا، نشستی در تاریخ 5 اسفندماه 1395 با هدف گزارش پیشرفت پروژه در این شهرستان و با حضور نمایندگان شبکه بهداشت، دامپزشکی، فرمانداری و آموزش و پرورش شهرستان بیجار و معاون بهداشتی و مدیران و کارشناسان مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل شد. گزارش پیشرفت کار توسط نمایندگان شبکه بهداشت و درمان بیجار و دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد.

در این نشست که با مدیریت آقای دکتر حسین ملک افضلی، مشاور رییس و عضو هیات امنای انستیتو پاستور ایران و با حضور آقایان دکتر محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر، دکتر سیامک سمیعی رییس آزمایشگاه مرجع سلامت، دکتر حسین عرفانی معاون گسترش شبکه و رییس اداره زئونوز و دکتر محمود سروش رییس اداره مراقبت وزارت بهداشت و دکتر احسان مصطفوی رییس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران برگزار شد، مشکلات موجود در طی مدت انجام پروژه در بیجار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است که پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در این پروژه، نقش تجزیه و تحلیل داده های اپیدمیولوژیک و دادن پسخوراند به سیستم بهداشتی درمانی کشور را دارد.

نشست بعدی، در اردیبهشت ماه 1396 در بیجار برگزار خواهد شد.

لینک عکس هامن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه