english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست یک روزه بهبود رصد تب مالت در غرب کشور

در نشست یک روزه ای که در تاریخ 12 دیماه 1395 در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با هداف بهبود رصد بیماری تب مالت از طریق ارتقا و ساماندهی تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری در غرب کشور تشکیل شد، نمایندگان مرکز مدیریت بیماری های واگیر، آزمایشگاه مرجع سلامت، انستیو پاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان و اداره کل دامپزشکی استان کردستان راه های ارتقای رصد بیماری تب مالت در استان کردستان را بررسی کردند.

در ابتدای این نشست آقای دکتر ملک افضلی، عضو هیات امنای انستیتو پاستور ایران، توضیحات مبسوطی در رابطه با این طرح مطرح نمودند. طبق برنامه ریزی انجام شده، شهرستان بیجار به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.

پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در این طرح ملی، مرکز تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط می باشد.

لینک عکس های مرتبط


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه