english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از پایگاه

آقای مهندس مصطفی خزاعی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران بازدید نمودند.

در این بازدید، ایشان توانمندی های آموزشی و تحقیقاتی پایگاه را مثال زدنی ارزیابی کردند و بر فراهم شدن شرایط برای معرفی فعالیت های گذشته و حال پایگاه برای دانش آموزان و نسل جوان در استان همدان تاکید کردند.

عکس های مرتبط را در این قسمت ببینید:

لینک عکسهای مربوطه


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه