english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست چهارجانبه انستیتو پاستورهای منطقه در پایگاه

نشست چهارجانبه انستیتو پاستورهای ایران، فرانسه، تونس و مراکش در پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید برگزار شد.

این نشست هم اندیشی به مدت 2 روز در پایگاه و 3 روز در انستیتو پاستور تهران با هدف حل بررسی مشکلات منطقه و کشورهای متبوع شرکت کنندگان در نشست در حوزه بیماری های منتقله از ناقلین و تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک برگزار شد.

آقای دکتر Ali Bouattour، حشره شناس تونسی در مورد این نشست توانمندی های پایگاه را برای رصد بیماری های منتقله از ناقلین و به خصوص طاعون فوق العاده ارزیابی کرد و خواهان انتقال تجربیات ایران به انستیتو پاستور تونس در این رابطه شد.

خانم دکتر Anne Derbise، میکروب شناس طاعون شناس فرانسوی هم با بیان اینکه اولین بار است که به ایران آمده است گفت: امیدوار است بتوانی پروژه های مشترکی را با مشارکت هم طراحی و اجرا کنیم. وی توانمندی های پایگاه را در زمینه فیلد کم نظیر ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است که در این نشست، همکاران سایر آزمایشگاه های مرتبط در انستیتو پاستور ایران و همکارانی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز حضور داشتند.

لینک عکسهای مربوطه


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه