english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله حاصل از مطالعه بیماران مبتلا به تب کیو حاد در مازندران

در این مطالعه مقطعی، 36 بیمار مبتلا به علائم بالینی شبیه بروسلوز که جواب آزمایشگاهی آن ها برای بروسلوز منفی بود و همچنین 20 بیمار با علائم پنومونی آتیپیک که به درمان های معمولی پاسخ نمی دادند وارد مطالعه شدند. در آغاز بستری و 3-4 هفته بعد، خون از هر یک از 56 بیمار مراجعه کننده گرفته شد و خصوصیات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران ثبت شد.

نمونه ها از نظر حضور آنتی بادی IgG فاز دوم ضد کوکسیلا بورنتی به روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند. تب کیو حاد با سروکانورسیون (تغییر آنتی بادی از منفی به مثبت) و یا افزایش چهار برابر تیتر آنتی بادی مشخص شد. حضور نمونه سرم مثبت اولیه و ثانویه و عدم سروکانورسیون و یا عدم افزایش چهار برابری تیتر آنتی بادی به عنوان عفونت قبلی در نظر گرفته شد.

در این مطالعه میزان شیوع تب کیو حاد در 56 بیمار مورد بررسی 5.3٪ بود. سابقه ای از گزش کنه وجود نداشت در حالی که در 100 درصد موارد عوامل خطری مانند سابقه اقامت در نزدیکی مراکز مراقبت از حیوانات و مصرف محصولات لبنی خام وجود داشت. 23.2٪ افراد سابقه عفونت تب کیو حاد را داشتند. میزان شیوع عفونت قبلی در میان افراد با عوامل خطر نگه داشتن حیوانات خانگی، زندگی نزدیک به مراکز مراقبت از حیوانات و سقط جنین دام بالاتر بود.

از آنجا که بسیاری از بیماران مبتلا به تب کیو حاد هیچ علامت خاصی را بروز نمی دهند، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی به بیماری حاد تب کیو مشکوک نمی شوند. مطالعه ما ثابت کرد که تب کیو در استان مازندران بومی است. به منظور داشتن یک تشخیص دقیق و مدیریت مناسب، پزشکان باید از وجود این بیماری در منطقه آگاه باشند.

این مقاله در مجله Global Journal of Health Science و با همکاری مشترک پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدیدیدو بازپدید و دانشگاه علوم پزشکی بابل چاپ شده است.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه