english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعکاس خدمات دکتر مارسل بالتازار در روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در یک صفحه از روزنامه خود به اهم فعالیت های بالتازار در انستیتو پاستور ایران پرداخته است. این مطلب خلاصه ای از کتاب "بالتا" می باشد که به همت پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید چاپ شده است.

لینک مطلب را در این قسمت

لینک مطلب

و اصل مطلب را در اینجا ببینید.

لینکمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه