english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اخبار به روز وبا در یمن:

تقریبا 23500 مورد مشکوک به وبا در کشور درگیر جنگ یمن در 3 هفته گذشته ثبت شده است. ناویو ذکریا، نماینده دفتر سازمان بهداشت جهانی در یمن میزان مرگ در این مدت را حداقل 242 نفر گزارش کرده است. دکتر ذکریا سرعت گسترش این اپیدمی را بی سابقه وصف کرده است. ذکریا هشدار داده است که موارد ابتلا می تواند به 250 هزار در 6 ماه آینده برسد.

در 24 اردیبهشت ماه پس از آنکه طغیان وبا تعداد زیادی از مردم را در 2 هفته کشت، وضعیت اضطراری در صنعا اعلام شده است. وزارت بهداشت یمن اعلام کرده است که تعداد موارد بیشتر از ظرفیت پاسخگویی نظام بهداشتی این کشور است.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/speed-yemen-cholera-outbreak-unprecedented-170519110837434.html
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه