english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اپیدمی آبله مرغان در پنجاب پاکستان:

ایالت پنجاب پاکستان در میانه یک اپیدمی آبله مرغان می باشد که باعث مرگ حداقل 19 نفر در بیمارستان فیصل آباد شده است.

تاکنون 1591 مورد از آبله مرغان در پنجاب گزارش شده است. همزمان در لاهور 86 مورد، در چینوت 6 مورد، در نانکانا 11 مورد، در توبا تک سینگ 189 مورد و در صحیوال، 185 بیماری گزارش شده است.

به مدیران بهداشتی همه مناطق درگیر برای نظارت بر وضعیت آبله مرغان و ارائه واکسن به بیماران دستورات لازم داده شده است.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید:

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

https://tribune.com.pk/story/1411613/epidemic-like-situation-chickenpox-claimed-19-lives-year-confirms-health-dept/من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه