english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

تغییر نقشه شیوع بیماری‌های منتقله از پشه:

پزشکان و کارشناسان سلامت معتقدند که شیوع بیماری‌های منتقله از پشه دیگر تنها محدود به مناطق استوایی نیست و نقشه شیوع این بیماری‌ها وسیع شده است. بیماری‌های منتقله از پشه همچون "زیکا"، "تب دنگی" و "چیکونگونیا" می‌توانند در دماهای خنک‌تر از آنچه در گذشته تصور می‌شد گسترش پیدا کنند.

به گفته متخصصان، میزان انتقال این بیماری‌ها حتی در دمای حدود ۲۸ درجه سانتیگراد بسیار بالاست و این در حالیست که پیش از این تصور می‌شد ۳۲ درجه سانتیگراد بالاترین میزان دما برای انتقال این بیماری‌هاست.

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا اظهار داشتند: این یافته بدان معنی است که احتمال انتقال این قبیل بیماری‌ها در مناطق غیراستوایی و حتی نواحی معتدل از قبیل جنوب آمریکا و شمال مکزیک بیش از آن است که در گذشته تصور می‌شد.

همچنین یافته‌های بدست آمده می‌تواند در شناسایی مناطقی که در معرض بیشترین احتمال خطر شیوع هستند سودمند باشد.

به گفته پزشکان دمای هوا بر تکرار موارد گزیدگی پشه، مدت زمان انتقال ویروس به فرد دیگر و نیز چرخه زندگی پشه‌ها تاثیر می‌گذارد.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://news.usf.edu/article/templates/?a=7857&z=220


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه