english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

عوامل خطر عفونت MERS کوروناویروس در شتر در بورکینافاسو، اتیوپی، و مراکش:

از آنجا که شتر نقش مهمی در انتقال سندرم تنفسی خاورمیانه کوروناویروس (MERS-COV) دارد، برای شناسایی عوامل خطر این عفونت، مطالعه ای بر روی نمونه های خون و سواب بینی در شترهای بورکینا فاسو، اتیوپی و مراکش انجام شد.

در آزمایش ملکولی، شیوع نسبتا بالای عفونت در اتیوپی (تا 15.7٪)، بورکینافاسو (تا 12.2٪) و مراکش (تا 7.6٪) دیده شد. میزان شناسایی RNA در شتر پرورشی برای شیر یا گوشت از شتر نگهداری شده برای حمل و نقل (0.01 = p) و همچنین در شترهای جوان (0.06 = P) بیشتر بود.

شیوع بسیار بالای سرمی (تا 100٪ در مراکش و 99.4٪در اتیوپی و 84.6٪ در بورکینافاسو) در این مطالعه یافت شد. شیوع آلودگی در گله های بزرگ / متوسط (≥51 شتر) از گله های کوچک (0.061 = P) و در گله های عشایری (p <0.005) بیشتر دیده شد.

اطلاعات بیشتر:

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22754
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه