english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

مهندسان سلاح جدیدی برای مقابله با باکتریها طراحی کرده‌اند:

در دهه های اخیر، بسیاری از باکتریها به آنتی بیوتیک‌های موجود مقاوم شده‌اند و در مقابل تعداد داروهای کشف شده جدید، بسیار کم بوده است. اخیرا با مطالعه‌ای که بر روی مقاومت های میکروبی در مقابل آنتی بوتیک های رایج انجام گردید، پیش بینی شده است در صورتی که داروهای جدید کشف نشوند تا سال 2050، عفونت های ناشی از باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها سالانه 10 میلیون نفر را خواهد کشت.

برای بازسازی و تدارک سلاح‌هایی جهت مبارزه علیه بیماری های عفونی، بسیاری از دانشمندان به پپتیدهای ضد میکروبی روی آورده‌اند، که نه فقط باکتریها بلکه ویروسها و قارچها را نیز از بین می برند. پپتید های ضد میکروبی در همه موجودات زنده ساخته می شوند و بخشی از سیستم ایمنی آنها محسوب می‌شوند. از ویژگی های منحصر بفرد پپتیدهای ضد میکروبی که متمایز کننده آنها از آنتی بیوتیک‌های مرسوم است، توانایی آنها در به خدمت گرفتن سیستم ایمنی میزبان در راستای هدف خود می باشد. آنها همچنین قادراند پاسخ التهابی را سرکوب کنند.

تیمی از محققین MIT و دانشگاههای Brasilia و British Columbia پپتید ضد میکروبی را طراحی کرده اند که قادر است بسیاری از باکتریها از جمله باکتریهای مقاوم به اکثر آنتی بیوتیک‌ها را از بین برد. در این مطالعه محققین پپتید ضد میکروبی طبیعی clavinin-A را از یک موجود دریایی گرفته‌اند و آن را به گونه ای مهندسی کرده‌اند که توانایی و کارایی ضد میکروبی آن افزایش قابل توجهی یافته است. این محققین دریافتند که پپتید جدید می تواند باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آئروجینوزا را که به خیلی از آنتی بیوتیک‌ها مقاوم هستند، از بین ببرد.

محققین امیدوارند که در آینده و با تحقیقات بیشر بتوانند از پپتیدهای طبیعی، پپتیدهای مهندسی شده‌ی با کارایی بالاتری را به دست بیاورند که بتوان از آنها به تنهایی یا همراه با آنتی بیوتیک های مرسوم برای درمان استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر:

http://www.nature.com/articles/srep35465


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه