english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

پیشگیری از مالاریا و زیکا با کمک مرغها:

همانگونه که خون انسان برای پشه ها لذیذ است، این حشرات از مرغ ها و بوی آنها فراری هستند. نتایج پژوهش های دانشمندان سوئدی و اتیوپیایی مشخص کرد که در خانه هایی که مرغها و خروسها زندگی می کنند، پشه ها جایی نخواهند داشت. اغلب پشه ها حتی وارد این خانه ها نخواهند شد. پژوهشگران معتقدند پشه ها نگران این هستند که مبادا توسط ماکیان شکار شوند. از طرف دیگر خون این جانوران به اندازه کافی برایشان مغذی نیست بنابراین ریسک نمی کنند و به سرعت متواری می شوند.

اکنون پژوهشگران در صدد هستند با استخراج ترکیبات شیمیایی موثر در دفع پشه ها، مواد دافع بسازند. از این مواد دافع می توان به منظور پیشگیری از بیماری های منتقل شونده توسط پشه ها نظیر مالاریا، زیکا، تب دنگی، سالک و غیره استفاده نمود.

اطلاعات بیشتر:

http://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-016-1386-3
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه