english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

تعداد موارد گزارش شده چیکونگونیا در پاکستان در یکماه گذشته به 360 مورد رسید!

بعد از گزارش مواردی از چیکونگونیا در مناطق کورنگی و مالیر، مقامات پاکستان از گزارش این بیماری در لیاری خبر می دهند. به این ترتیب در کمتر از یکماه تعداد موارد بیماری به 360 نفر رسیده است.

اطلاعات بیشتر:

http://tribune.com.pk/story/1289463/korangi-malir-chikungunya-spreads-lyariمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه