english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ماکرومولکول‌ها، سلاحی جدید جهت مبارزه با مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی

فعالیت ضد باکتریایی چندین ماکرولکول جدید، راه جدیدی جهت مبارزه با رشد روز‌افزون مقاومت های ضد باکتریایی پیش رو گذاشته است.

بر اساس تحقیق جدیدی که اخیرا به چاپ رسیده است، با توجه به ساختار غشای باکتری‌ها و توانمند‌سازی فعالیت آنتی بیوتیک های رایج، استفاده از دو ماکرومولکول جدید، روشی جدید را جهت درمان عفونت‌های باکتریایی مهم گرم منفی (ایکولای، اسینتوباکتر بائومانی، کلبسیلا پنومونی) به اثبات رسانده است.

بیوفیلم‌های باکتریایی عامل اصلی عفونت های برگشت‌پذیر هستند. باکتری‌های موجود در این بیوفیلم‌ها از جهت متابولیکی خاموش هستند و باعث بی اثر شدن قدرت اثر آنتی‌بیوتیک های معمولی در برابر عفونت های باکتری های گرم منفی می‌شوند.

علاوه بر آن، این باکتری‌های غیر فعال پس از اتمام درمان آنتی بیوتیکی دوباره فعال می شوند. استراژی جدید نیازمند درمان عفونت باکتریایی مزمن می‌باشد. یکی از راه حل‌های پیشنهادی ایجاد اختلال در غشای باکتری‌ها توسط ماکرومولکول‌های کاتیونی و آب‌دوست می باشد. بر این اساس این ماکرومولکولها قادرند بیوفیلم‌ها را نابود سازند.

این تحقیق با استفاده از آزمایشات In Vitro و In Vivo جهت ارزیابی فعالیت این دو ماکرومولکول صورت پذیرفت. ضمنا ارزیابی عملکرد این مولکول ها همراه و بدون وجود آنتی بیوتیک‌ها نیز بررسی شد.

نتایج حاصله نشان داد که فعالیت این ماکرومولکولها همراه با آنتی‌بیوتیک ها از هر جهت مناسب و دارای قدرت عمل بالا در درمان عفونت‌های مقاوم به درمان توسط باکتری های گرم منفی در انسان و دام می‌باشند.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://yon.ir/r7SUs

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه