english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

گزارش گردش ویروس تب دره ریفت در ترکیه:

تب ریفت دره، یک بیماری زئونوز ناشی از ویروس فلیبویروس (خانواده بونیاویریده) می باشد. ابتدا ویروس در حدود 80 سال پیش در کنیا شناسایی شد و در بسیاری از کشورهای آفریقایی، عربستان سعودی و یمن منتشر شد.

در مطالعه ای در ترکیه، نمونه های خون سرم جمع آوری شده از شتر، آهو و بوفالو با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.

یکی از 71 نمونه شتر (1.3٪) برای آنتی بادی های اختصاصی تب دره ریفت مثبت بود. 35 نمونه بوفالو از 410 نمونه مورد بررسی (8/5٪) مثبت بودند.

این اولین گزارش از حضور عفونت تب دره ریفت در ترکیه است.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28861841


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه