english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ادامه بحران وبا دریمن:

مردم یمن در معرض یک بحران بزرگ ناشی از یکی از بدترین اپیدمی های بیماری وبا در جهان می باشند. در سه ماه گذشته حدود 400 هزار مورد از بیماری گزارش و نزدیک به 1900 مورد مرگ ثبت شده است. این کشور در آستانه قحطی قرار دارد و نزدیک به 2 میلیون کودک یمنی به شدت سوء تغذیه دارند.

بیش از 30 هزار کارمند بهداشتی بیش از 10 ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند، اما هنوز هم برای وظیفه، به کار خود ادامه می دهند.

نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، برنامه غذای جهانی و یونیسف با هم به یمن سفر کرده اند تا مقیاس این بحران انسانی را ببینند و تلاش های مشترک برای کمک به مردم یمن را تقویت کنند.

گزارش سازمان بهداشت جهانی از بحران وبا در یمن را در این قسمت ببینید

مطالعه بیشتر:

http://who.int/features/2017/yemen-cholera-photos/en/?utm_source=WHO+List&utm_campaign=d6e58e16e6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_26&utm_medium=email&utm_term=0_823e9e35c1-d6e58e16e6-266714045

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه