english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

گوگل با 20 میلیون پشه عقیم به جنگ بیماری های واگیردار می رود:

دو شرکت آلفابت، صاحب کمپانی گوگل و شرکت تحقیقات علمی وریلی، قصد دارند 20 میلیون پشه عقیم شده را در ایالت کالیفرنیا آمریکا رها کنند. هدف از این اقدام کاهش زاد و ولد پشه ها و به دنبال آن مهار بیماری های واگیرداری است که می تواند از طریق پشه به انسان منتقل شود.

در این طرح، پشه های نر پیش از رهایی در طبیعت به باکتری پارازیتی آلوده می شوند و این باکتری از راه جفتگیری به پشه های ماده منتقل شده و باروری آنها را از بین می برد. مسئولان پروژه می گویند که این فرآیند می تواند 76 درصد پشه ها را به باکتری پارازیتی عقیم کننده آلوده کند.

مطالعه بیشتر:

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/googles-sister-company-to-release-20-million-mosquitoes-in-a-bid-to-control-disease/

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه