english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

تصویب رویکرد جهانی جامع در مجمع جهانی بهداشت در برابر بیماری های منتقله از حشرات:

نمایندگان شرکت کننده در هفتادمین مجمع بهداشت جهانی (WHA) در ژنو در ماه می گذشته قطعنامه ای را برای پاسخ به بیماری های منتقله از حشرات تصویب کردند که هدف آن پیشگیری، شناسایی، گزارش و پاسخ به شیوع بیماری های منتقله از حشرات در سراسر جهان از طریق یک روش جامع یکپارچه می باشد.

این قطعنامه از کشورهای عضو می خواهد به منظور توسعه و یا انطباق استراتژی های ملی کنترل بیماری های منتقله از حشرات، از یک رویکرد استراتژیک یکپارچه تبعیت نمایند.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://www.who.int/neglected_diseases/news/comprehensive_global_approach_against_vector-borne_diseases/enمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه