english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

طراحی یک ابزار رایگان و تعاملی برای شناسایی پشه های منطقه اروپا و خاورمیانه:

شناسایی گونه های پشه یک گام ضروری برای آزمایشگاه های درگیر در نظارت و کنترل بیماری های منتقله از آن ها می باشد.

انستیتو پاستور پاریس اخیرا یک نرم افزار رایگان طراحی کرده است که به شناسایی 128 گونه پشه ای می پردازد که در حال حاضر در تمام کشورهای اروپا و حوضه مدیترانه ثبت شده اند.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه