english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اقدامات انجام شده برای کنترل فلج اطفال در سوریه

مقامات بهداشت طغیان پلیوویروس تیپ 2 مشتق شده از واکسن (cVDPV2) در منطقه دیر الزور سوریه را تایید کرده اند. ویروس از 2 مورد فلج شل حاد (AFP) با شروع فلج (در 5 مارس و 6 می سال جاری)، و همچنین از یک کودک سالم جداسازی شده است.

برنامه پاسخ به طغیان بر اساس پروتکل های واکنش به اپیدمی های بین المللی در سوریه نهایی شده است و بر این اساس، برنامه ای برای عملیات واکسیناسیون هدفدار برنامه ریزی شده است تا به سرعت ایمنی جمعیت ارتقا پیدا نماید. تجزیه و تحلیل ریسک اولیه انجام شده نشان دهنده سطح ایمنی کم جمعیت در منطقه درگیر و سیستم مراقبت خوب برای بیماری می باشد. جستجو فعال برای یافتن موارد دیگر فلج شل حاد انجام شده است. سیستم مراقبت و ایمن سازی همچنین در کشورهای همسایه تقویت شده است.

اگرچه دسترسی به دیرالزور سوریه به دلیل ناامنی مشکل می باشد، دولت سوریه چندین عملیات واکسیناسیون در برابر فلج اطفال و سایر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را از آغاز سال 2016 در قسمت هایی از این منطقه به اجرا گذاشته است. اخیرا نیز 2 برنامه در ماه های مارس و آوریل با استفاده از واکسن خوراکی فلج اطفال دو ظرفیتی (bOPV) به اجرا گذاشته شده است. با این حال، تنها جمعیت محدودی تحت پوشش قرار گرفته اند.

سوریه همچنین 2 دوز واکسن فلج اطفال غیر فعال را در برنامه ایمن سازی نوزادان خود برای سال 2018 قرار داده است.

در سال های 2013 و 2014، دیر الزور سوریه با یک طغیان ناشی از ویروس وحشی نوع 1 (WPV1) مواجه بود که در نتیجه آن 36 مورد مبتلا گزارش گردید. آن طغیان با موفقیت متوقف شد؛ طغیان فعلی cVDPV2 ارتباطی با طغیان قبلی WPV1 ندارد.

پلیوویروس تیپ 2 مشتق شده از واکسن فرم بسیار نادر از ویروس فلج اطفال می باشد که ناشی از جهش گونه های ویروس موجود در واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV) می باشد و در مناطقی که پوشش واکسیناسیون مناسب نیست ممکن است ظهور یابد. OPV ابزاری مهم در از بین بردن 99.9 درصد از موارد فلج اطفال در سراسر جهان بوده است، و در حالی که cVDPV نادر است، برنامه بین المللی ریشه کنی فلج اطفال به طورجدی در حال کمک به کشورها برای ریشه کن کردن هر دو فرم (فرم مشتق از واکسن و فرم وحشی فلج اطفال) می باشد.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

منبع خبر:

http://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-2-confirmed-in-syria/
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه