english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

طغیان حصبه در شمال سوریه:

یکی از مناطقی شمال استان حلب در سوریه درگیر یک بحران بهداشت عمومی ناشی از اپیدمی حصبه می باشد. این منطقه اخیرا از دست داعش آزاد شده است و اپیدمی حصبه در آن فراتر از قابلیت های این شهر است. روزانه ده ها نفر از ساکنان این منطقه به تب حصبه مبتلا می شوند. منبع طغیان، به احتمال زیاد نوشیدن آب آلوده از چاه موقت در داخل الباب می باشد.

این منطقه در حدود 40 کیلومتری شمال شرق شهرستان حلب و 30کیلومتری جنوب مرز ترکیه واقع شده است و حدود 150 هزار نفر ساکن دارد.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://syriadirect.org/news/contaminated-well-water-in-al-bab-leads-to-typhoid-outbreak%C2%A0


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه