english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

کسب مرجعیت پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید

پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در آذر ماه سال جاری موفق به کسب مرجعیت برای بیماری های طاعون،تولارمی و تب کیو گردید.لازم به ذکر است که این آزمایشگاه، اولین آزمایشگاه مرجع کشوری می باشد که در خارج از تهران فعالیت می نماید.

 

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه