english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

پروفسور بالتازار؛ مردی که انستیتو پاستور ایران را متحول کرد، گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

در این گزارش ضمن مرور تاریخچه انستیتو پاستور ایران به گزارش خدمات و فعالیت های دکتر مارسل بالتازار در زمان حضور در ایران تا مرگ ایشان اشاره شده است.

اصل گزارش را در این قسمت بخوانید:

لینک گزارشمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه