english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید کاردار علمی سفارت فرانسه از پایگاه

آقای Pierre Andre Lhote کاردار علمی سفارت فرانسه به همراه آقای دکتر احمد فیاض، عضو هیات امنای انستیتو پاستور ایران در 16 و 17 بهمن ماه بازدیدی از پایگاه و فعالیت های میدانی آن داشتند.

در این بازدید، فعالیت های بین المللی پایگاه توسط آقایان دکتر مصطفوی و دکتر هاشمی تشریح شد و زمینه های همکاری ایران و فرانسه در حوزه های فعالیت پایگاه مورد بحث قرار گرفت.

برای مشاهده خبر در روزنامه همدان پیام به صفحه دهم فایل زیر مراجعه نمایید.

لینک دانلود روزنامهمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه